Members
Photo Contest
Your Articles
Film&Video
Music
Ascle Journal
News
Tim Obame traži odgodu za digitalni TV prijenos.
01-09-09 09:46

Barack Obama želi da sabor odgodi promjenu s analognog na digitalni prijenos televizije iz razloga jer mnogi Amerikanci koji imaju analogni prijenos neće biti spremni.

Obama traži da se digitalni prijenos odgodi budući je ekonomskom odjelu nestalo novca za kupone s kojima subvencioniraju digitalne TV konverter kutije za potrošače. Ljudi koji nemaju kabelsku, satelitsku ili novu TV s digitalnim daljinskim će trebati konvertere da bi njihova analogna TV radila. Obama je zabrinut da vlada ne radi dovoljno da pomogne Amerikancima kod ove promjene, posebno u ruralnim krajevima, siromašnim i manjinskim zajednicama.

2005.vlada je zatražila da se prijeđe s analognog na digitalno emitiranje koje je efikasnije i jeftinije.

Obama je zatražio odgodu kada su Nacionalne telekomunikacije i informacijska uprava rekla u ponedjeljak da je prešla 1.34 milijarde limita za financiranje ovih kutija.

Independent XPress


Design by FlashDaWeb | Hosted by HostAndWin